Langelinieparken

<

Affaldssortering21-10-2023 - 14:44

Vigtig information i forbindelse med den nye affaldssortering.

Kære LLP beboere
 
Nu er affaldssortering obligatorisk – vi kommer ikke uden om det.

Derfor har vi alle modtaget informationsmateriale og plastposer fra Kredsløb/kommunen. Hvis man læser det igennem, så bør det være muligt, at beboerne i Langelinieparken kan bidrage med korrekt affaldssortering.
 
Dette er vigtigt, ikke bare på grund af vores resurser, men også fordi det kan blive dyrt for os alle, hvis vi ikke gør det rigtigt. Affaldsspandene vil jævnligt blive kontrolleret, og hvis der er rod i sorteringen i den enkelte spand, vil kommunen afkræve os et gebyr på Kr. 800,- pr. spand.
 
Vi har nedenfor prøvet at præcisere og forenkle, hvordan vi skal håndtere vores affald. Nedenstående vejledning kan også findes på hjemmesiden under Nyheder, men alle skal naturligvis grundlæggende følge kommunens anvisninger.
 
Som det fremgår af materialet, er der grundlæggende seks sorteringstyper.
 
RESTAFFALD
Restaffald er det eneste der må kommes i nedfaldsskakten på vores trappereposer. Affaldet SKAL, som det altid har været, afleveres i lukkede poser, en god kvalitetspose som i køber i supermarkedet, den skal bindes inden den smides i nedfaldsskakten.
Desværre er der også eksempler på, at affaldet ikke kommes i poser, eller der findes affald der giver problemer i forbindelse med skraldesuget og dermed resultere i en ekstra regning på Kr. 3.800,-  hver gang!
Hvis vi kan identificere, fra hvem affaldet kommer, sender vi naturligvis regningen videre, men ellers er vi alle med til at betale.
I må ikke bruge indkøbsposer fra f.eks. Rema, Føtex eller Bilka, da de er for store og derved kan sætte sig på tværs i skakten.
 
Øvrigt affald skal i de containere, som er beskrevet i det udleverede materiale. Det er ikke så kompliceret som det måske kan se ud.
 
MADAFFALD
Madaffald skal i de udleverede grønne poser og der skal bindes knude på posen, inden den kommes i den ”lille” container med påskriften MADAFFALD.
På låget af containeren er et håndtag som skal vrides for at åbne låget, husk at vrid det tilbage, når du har lagt din pose i.
 
PLAST og MAD- & DRIKKE KARTONER
Plast som plastbakker, plastflasker, plastbøtter, plastposer og bobleplast, samt mad og drikkekartoner som mælke-, yoghurt-, juice-, madkartoner.
 
PAPIR og PAP, samt TEKSTILAFFALD.
Aviser, reklame, papirsposer, sammenklappede papkasser og papæsker, paprør og æggebakker.
Tekstilaffald skal i den mørkerøde pose TEKSTILAFFALD. Hvis du ikke kan få posen i containeren, bedes den indleveret på genbrugspladsen, eller i en større tøjcontainere, dem findes der flere af rundt omkring i byen.
 
GLAS og METAL.
Flasker, konservesglas, drikkeglas, vitaminglas, glasskår, konservesdåser, metallåg, foliebakker, drikkedåser. Alt skal være tømt og skrabet.
 
FARLIGT AFFALD SKAL AFLEVERES DIREKTE PÅ GENBRUGSPLADSEN.
Spraydåser, kemikalieflasker, malingrester, småt elektronik, lyspærer, fyrværkeri, ammunition, medicinrester, gaspatroner mv.
Undtagelse herfor er batterier, som i fortsat kan komme i de plastkasser, vi har stående i vaskerummet.
 
Ved garageporten er der containere til MAD, PLAST/MAD- og DRIKKEKARTONER samt PAP og PAPIR
Ved cykelparkeringen og i vaskerummet er tillige containere til GLAS og METAL.
 
Hvis en container er fyldt, smid da dit affald i en anden med tilsvarende indhold. Eller stil det ved dit eget depotrum, indtil containeren er tømt og du kan komme det i den tømte container.
 
Hvis vi gør os umage, så bør det kunne lade sig gøre, at bidrage til korrekt affaldssortering og at undgå ekstraregninger.
 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

<